Udar mózgu, MPD

to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, utrzymujące się powyżej doby. Dzielimy je na niedokrwienne 80 % i krwotoczne 20 %. Zaburzone zostają funkcje ośrodkowego układu nerwowego.  

Objawy: brak ruchomości, przykurcze, zaburzenia chodzenia, zaburzenia chwytu, spastyczność.

Leczenie:

Kinezyterapia - metoda neurostymulacyjna NDT Bobath, PNF, metoda Vojty, Nerurac, ćwiczenia bierne, czynno-bierne, nauki lokomocji, pionizacji.

Fizykoterapia - tonoliza, elektrostymulacja, laser, masaż leczniczy.

Hydroterapia - kąpiel wirowa, masaż mechaniczny.

Lista produktów zalecanych:

Produkt został dodany do listy życzeń